[O Nas] [Kadra] [Grupy] [Rodzice] [Platnoœci] [Statut] [Program] [Ogłoszenia] [Wydarzenia] [Kontakt] [Archiwum] [Video] [Powrót]

Gość:  170647


Dyrektorem Przedszkola nr 186 jest Pani Teresa .

Zastępcą Dyrektora Przedszkola nr 186 jest Pani Dominika .

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Aby stworzyć dzieciom właściwe warunki rozwoju staramy się podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić umiejętności pedagogiczne, uatrakcyjniać ofertę dydaktyczną.

Jesteśmy kadrą otwartą na nowości pedagogiczne, wspieramy rodziców w procesie wychowawczym. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy nowoczesne metody i formy pracy, które rozbudzają aktywną twórczość dzieci, zapewniają motywacje do podejmowania zadań, rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: korektywa, rytmika oraz gimnastyka buzi i języka przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Poza wspaniałą i oddaną kadrą pedagogiczną i pracownikami obsługi na stałe pracują u nas logopeda, psycholog.

SPORTUSIE 2007-2017 sportusie.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.