[O Nas] [Kadra] [Grupy] [Rodzice] [Platności] [Statut] [Program] [Ogłoszenia] [Wydarzenia] [Kontakt] [Archiwum] [Video] [Powrót]

Gość:  170647


Materiały dotyczącze przetargów:

 [DOCX/102kB]  SIWZ P186 przetarg 2018 
 [DOC/104kB]  Załącznik 1 Oferta żywienie 2018 
 [DOC/39kB]  Załącznik 3 Oświadczenie Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2018 
 [DOC/48kB]  Załącznik 4 Oświadczenie przesłanki wykluczenia 2018.doc 
 [DOC/42kB]  Załącznik 5 Lista podmiotów należących do grupy kapitalowej 2018.doc 
 [DOC/35kB]  Zalacznik 6 Wykaz wykonanych usług 2018.doc 
 [DOC/36kB]  Załącznik 7 Wykaz pojazdów 2018 
 [DOC/118kB]  Załącznik 8 Projekt umowy 2018 
 [DOC/164kB]  Kosztorys ofertowy część 1.doc 
 [DOC/101kB]  Kosztorys ofertowy część 2.doc 
 [DOC/70kB]  Kosztorys ofertowy część 3.doc 
 [DOC/71kB]  Kosztorys ofertowy część 4.doc 
 [DOC/43kB]  Kosztorys ofertowy część 5.doc 
 [DOC/49kB]  Kosztorys ofertowy część 6.doc 

SPORTUSIE 2007-2017 sportusie.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.