[O Nas] [Kadra] [Grupy] [Rodzice] [Platnoœci] [Statut] [Program] [Ogłoszenia] [Wydarzenia] [Kontakt] [Archiwum] [Video] [Jadłospis] [Powrót]

Gość:  206186


Dyrektorem Przedszkola nr 186 jest Pani Dominika Kępka.

Zastępcą Dyrektora Przedszkola nr 186 jest Pani Emilia Wrońska.

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Aby stworzyć dzieciom właściwe warunki rozwoju staramy się podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić umiejętności pedagogiczne, uatrakcyjniać ofertę dydaktyczną.

Jesteśmy kadrą otwartą na nowości pedagogiczne, wspieramy rodziców w procesie wychowawczym. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy nowoczesne metody i formy pracy, które rozbudzają aktywną twórczość dzieci, zapewniają motywacje do podejmowania zadań, rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: korektywa, rytmika oraz gimnastyka buzi i języka przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Poza wspaniałą i oddaną kadrą pedagogiczną i pracownikami obsługi na stałe pracują u nas logopeda, psycholog.

SPORTUSIE 2007-2017 www.sportusie.pl WEBMASTER
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystanie materiałów bez zgody właścicieli strony i autora zabronione.