[O Nas] [Kadra] [Grupy] [Rodzice] [Platności] [Statut] [Program] [Ogłoszenia] [Wydarzenia] [Kontakt] [Archiwum] [Video] [Jadłospis] [Powrót]

Go¶ć:  206182


Nazwa przedszkola "SPORTUSIE” – wymy¶lona została przez nasze dzieci, które dumne s± z własnych osi±gnięć sportowych na terenie przedszkola jak i poza placówk±.

Nasza placówka:

  • położona jest w starej części Pragi.
  • mie¶ci się w budynku wolnostoj±cym, jednopiętrowym.
  • posiada rozpo¶cieraj±cy się wokół obiektu rozległy plac zabaw wyposażony w nowoczesny, kolorowy i bezpieczny sprzęt ogrodowy.
  • czynna jest od poniedziałku do pi±tku w godzinach 6:30 do 17:00.

W naszym przedszkolu dziecko znajdzie poczucie bezpieczeństwa, troskliw± opiekę, poszanowanie, życzliwy i przyjazny stosunek osób dorosłych, stanie się dojrzałe społecznie i emocjonalnie.

Placówka otwarta jest na potrzeby dzieci, spełniaj±c± oczekiwania rodziców.

W czerwcu organizowane s± dni otwarte, czyli spotkania z rodzicami i dziećmi, które po raz pierwszy przyjd± do przedszkola w celu zapoznania się z nowym ¶rodowiskiem.

Głównym zadaniem Przedszkola jest promowanie aktywności fizycznej i zaspakajanie potrzeb ruchowych dzieci.


SPORTUSIE 2007-2017 www.sportusie.pl WEBMASTER
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystanie materiałów bez zgody wła¶cicieli strony i autora zabronione.